• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

antifom400.jpg

1

گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

آنتی فوم یا ضد کف سیلیکونی

توضیحات

ضد کف چیست ؟

تعریف ضد کف

آنتی فوم یا ضد کف سیلیکونی افزودنی شیمیایی می باشد که باعث کاهش و مانع شکل گیری کفی است که در طی فرآیندی شیمیایی مایعات ایجاد شده است. معمولا در انجام فرآیندهای شیمیایی کف ها باعث ایجاد مشکلات جدی روی سطح پوشاننده می شوند و مانع از این می شوند که از تمامی گنجایش ظرف حامل ماده، استفاده شود. آنتی فوم ها در مایع کف، غیرقابل حل است و از ویژگی های اصلی آن، این است که به سهولت و به سرعت روی سطح کف گسترش می یابد. این مواد معمولا به سمت سطح بین آب و هوا حرکت می کنند و کف را از بین می برند که این عمل باعث ترکیدن حباب های هوا و از بین رفتن سطح کف می شود. در واقع هر ماده ای که اثرات بی ثبات کنندگی روی کف ایجاد کند ضد کف می باشد و کارایی آن بستگی به خواص شیمیایی محلول، شرایط عملیاتی و عوامل فعال در سطح که سبب کف می شود دارد. در بازار هزاران نوع ضد کف وجود دارد. ضد کف ها معمولا مخلوطی از ترکیبات مایع و ذرات جامد تشکیل شده اند دسته بندی براساس ساختار اصلی شامل موارد زیر می باشد :

1. مواد معدنی و سیلیکونی.

2. اسیدهای چرب، الکل آمین ها و آلکیل آمیدها.

3. ذرات جامد ناسازگار با آب مانند سیلیس ، اکسید آلومینیوم و پلی پروپیلن این ترکیبات همیشه حاوی مواد اضافی فعال در سطح هستند و برای افزایش خواص دیگر به محصول نهایی اضافه می شوند. مانند مرطوب کننده های سطح، پاشنده ذرات شوینده و امولسیون سازی. یکی از قسمت های گیج کننده در کاربرد ترکیبات شیمیایی عناصر فعال در سطح با خواص ضد کف کنندگی در محلول دیگر به عنوان از بین برنده امولسیون است. فرمولاسیون مولکولی متنوع با پیچیدگی خواص فیزیک و شیمیایی مابین سطحی و نیاز بخ کنترل کف های ایجاد شده بیانگر وسعت انواع ضد کف ها می باشد. در وضعیت های عادی دستورالعمل کاربرد ضد کف بنا به شرایط اختصاصی می باشد. بنابراین به ندرت جزئیات و نحوه عملکرد ضد کف منتشر می گردد و در بیشتر مواقع از روش سعی و خطا برای تجویز ضد کف سازگار و مناسب استفاده می شود. در بسیاری از حالت ها هنر شکستن کف و پیشگیری از کف به اندازه تولید کف پیچیده می باشد و با اطمینان می گوییم مطالعات سنگینی روی پدیده کف کنندگی و عمل ضد کف در جریان است البته تاکنون دستورالعمل سریع و محکمی که تاثیر یک نمونه ضد کف را برای هر کاربردی خاص تجویز کند موجود نمی باشد که بیشتر مواقع اطلاعات عملیاتی بدست آمده با در نظر گرفتن عوامل فیزیک و شیمیایی سازگار مورد پذیرش می باشد. عواملی که بر کارکرد ضد کف موثرند شامل موارد زیر می باشد :

• حلالیت

• اندازه قطره

• حضور ذرات ناسازگار با آب

• نیروهای جانبی محیطی

• کف کردن مکرر

• رقابت شیمیایی اجزاء سازنده

• تمرکز مواد در سطح

• انواع نمک های محلول و غلظت آنها.

آنتی فوم

اساس کف کردن :

به منظور درک مکانیزم های عمل ضد کف یک درک پایه ای از ساختار کف ضروری می باشد. حباب های کف محفظه هایی با شکل چند وجهی از جنس مایع هستند که مولکول های گاز را در بر گرفته اند. سطوح جدا کننده محفظه حباب های مجاور را Lamellae گویند. محل اتصال حباب ها را که از دیگر بخش های محفظه ضخیم تر است را مرز مسطح plateau border نامیده اند. محل اتصال چند حباب در بخش مرزی مسطح را قله یا راس vertexes نامیده اند. مرزهای مسطح و محل تلاقی راس های حباب ها، ساختار شبکه لوله کشی کف را تشکیل می دهند. مرزهای مسطح در ساختار کف بهم پیوسته و متصل می باشند و معبر یا کانال تخلیه کف هستند. از این راه ها مایعات اضافی از ساختار کف تخلیه می شود تا اینکه تعادل بین نیروی وزن و نیروی موینگی لایه ها برقرار گردد. انعطاف پذیری کف حاصل حضور مایع در ساختارش می باشد. هر وقت ساختار کف از مایع تخلیه گردد حباب ها از شکل گرد یا کروی به شکل چند وجهی و کمی سفت با اشکال کریستالی تغییر شکل می دهد. کف حاصل از لایه مواد فعال در سطح که لایه های نازک Lamellae را تشکیل داده اند به دلیل اینکه ضعیف ترین و نازکترین بخش محفظه حباب های کف هستند هدف ضد کف های سریع می باشند. ساختار لایه بین یک ماده فعال در سطح و محلول در جایی که مقداری از مواد محلول بین دو لایه مواد فعال در سطح محاصره شده است. بعد از اینکه ساختار کف تخلیه می گردد سطوح جانبی نازک می شود و دو لایه مواد فعال در سطح به یکدیگر نزدیک تر می شوند. هرگاه لایه ها بسیار به هم نزدیک شدند جذب الکتروشیمیایی مولکول ها شروع می شود. آنها نیز در طول لایه جانبی پهلو به پهلو به یکدیگر فشار وارد می کنند. در نتیجه تقابل الکترو شیمیایی ساختار حباب بیشتر بلوری، چند وجهی و سفت می شود.مواد فعال در سطح طبیعتا لایه های بین سطحی را به طرف ساختارهای شیمیایی شکل می دهند. فضای نامنظم بین مولکول های مواد فعال در سطح در لایه و ذرات با بار الکتریکی بیانگر اتفاقی است که بیش از یک نوع مواد فعال در سطح در محلول و سطح تماس مایع و گاز حضور دارند. فضای متغیر ایجاد شده توسط دم های ناسازگار با آب از مولکول های مختلف مواد فعال در سطح پایداری هر دو لایه های بوجود آمده و ذرات با بار الکتریکی را کاهش می دهد. محلول های مخلوط از مواد فعال در سطح ذرات با بار الکتریکی و لایه های ناپایدار تولید می کنند. ذرات با بار الکتریکی کم پایدار از خود واکنش نشان می دهند و به صورت برشی از یکدیگر جدا می شوند در نتیجه لایه های مولکول های مواد فعال در سطح توسعه و افزایش می یابد.گرچه لایه هایی که تولید شده اند ناپایدارند. یکی از اهداف کلی استفاده از آنتی فوم، ناپایدار کردن لایه های مواد فعال در سطح که تولید لایه های بین سطح کرده اند ایجاد می گردد. مواد فعال در سطح طبیعتا کشش سطحی و بین سطحی محلول های آبی را کاهش می دهند. کشش سطحی میزانی از تقابل مولکولی در سطح تماس بین گاز و مایع می باشد. یک آب پاک کشش سطحی تقریبا برابر با 72 سانتی متر مربع دارد. یک محلول MDEA 40% گرفته شده از Surge Drum با دو روز تزریق ضد کف کشش سطحی حدود 55 سانتی متر مربع دارد. چنانچه از همان نمونه بعد از چند ساعت تزریق نمونه برداریم و آزمایش کنیم کشش سطحی عدد متفاوتی را نشان می دهد. در محلول های آبی با کشش های سطحی کم طبیعتا بدین معنی است که در مقطع تماس مایع و گاز با تمرکز زیاد مواد فعال در سطح مواجه می باشیم. اگرچه اطلاعات کشش سطحی بدست آمده به تنهایی ممکن است گمراه کننده باشد. برای مثال در پیش بینی تمایل تصفیه گاز به کف کنندگی به جهت آلودگی مواد فعال در سطح قادر نیستیم فقط به تنهایی با داشتن مقدار کشش سطحی پیش بینی درستی انجام دهیم بعضی از مواد فعال در سطح برای مثال : ضد کف ها و هیدروکربورهای مایع تمایل به کف کنندگی را کاهش داده درحالیکه کشش سطحی را هم کاهش می دهند. از آنجاییکه اینگونه ترکیبات در سطح فعال می باشند آنها بر کشش سطحی موثرند همانگونه که مواد فعال در سطح که سبب کف می گردد.

آنتی فوم

مکانیزم تخریب کف توسط ضدکف

قطرات نامحلول روغنی معلق در محلول وارد لایه ی سطحی می شود که توسط مواد فعال در سطح تشکیل شده به عنوان حباب گازی که روی سطح کلی جا به جا می شود. نیرویی که قطره نیاز دارد به درون لایه غشاء نفوذ کند به نام نیروی مانع یا مقاوم ورودی لایه غشاء نامیده شده است.مطالعات نشان داده است که ذرات معلق ناسازگار با آب در ضد کف نیروی مانع ورودی به لایه غشاء را کاهش می دهد و ضد کف را بسیار کارا و موثر می سازد. ساختار کف به سرعت شروع به تخلیه شدن می کند بعد از اینکه لایه حباب کف ضعیف می شود. قطره ضد کف در طول لایه غشاء یک عدسی روغنی می سازد. قطره کشیده می شود همان گونه که لایه های غشاء با یکدیگر مماس و فشرده می شوند و در نهایت با پاره شدن قطره کشیده شده حباب کف می ترکد. این عمل در حدود چند ثانیه رخ می دهد. اگر قطره روغنی نتواند وارد غشاء شود و کف را تخریب کند طبیعتا در مرزهای حباب کف به تله افتاده و به عنوان یک مایع اضافی در ساختار مجرای تخلیه کف به بیرون از حباب هدایت می شود.

تولید ضد کف

کیمیا تهران اسید تولید کننده ضد کف با برند ktaمی باشد. محصول ضد کف یا به اصطلاح دیگر آنتی فوم با کیفیت بسیار بالا به دست متخصصان شیمی در بخش آزمایشگاه شرکت تولید می شود و پس از تست مرغوبیت در گالن ها 20 لیتری بسته بندی شده و به بازار عرضه می گردد.

بیشتر تولیدکنندگان و فروشندگان محلول های آمین توصیه می کنند در کوتاه مدت و به نسبت محدود از ضد کف در کاربرد محصولشان استفاده شود و به ندرت دلایل قانع کننده و کافی در رابطه با کف کنندگی ارائه می نمایند. همانطور که در مقدمه این مقاله اشاره شد به نظر نمی رسد در بیشتر واحدهای تصفیه گاز کف کردن مشکل حادی باشد با تزریق ضد کف عملیات ادامه داشته و خود را به یک روز کاری دیگر می رسانند تولیدکنندگان معتقدند اگر به یک واحد آنتی فوم تزریق کنیم مطمئنا واحد تصفیه گاز با مشکل روبه رو می شود که باید آن را از بین برد.

آنتی فوم

نحوه مصرف آنتی فوم یا ضد کف

این محصول در محیط های اسیدی، خنثی و قلیایی ضعیف فعال می باشد.آنتی فوم هرگونه کف مزاحمی که در حمام رنگ، خمیر کاغذ و سایر محیط ها بوجود آمده باشد را از بین می برد. ضد کف را می توان در تمامی مراحل تولید اضافه کرد.

قیمت خرید و فروش ضد کف

مشتریان محترم می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و همچنین اطلاع از قیمت روز محصول با واحد بازرگانی شرکت تماس حاصل فرمایند.

انبارش

شرایط مطلوب برای نگهداری این محصول بین 15 تا 25 درجه سانتی گراد می باشد و توصیه می شود درب بشکه ها را ببندید و از نگهداری در زیر آفتاب یا دمای زیر صفر درجه خودداری کنید.

 • مدیر سایت (1397/8/13): با سلام محصول آنتی فوم شرکت محلول در آب می باشد.

  مجتبی نوراللهی (1397/8/7): با سلام بنده یک نوع آنتی فوم متناسب با صنعت لاتکس نیاز دارم مشخصات کاملا نامحلول در آب PH= 7 محدوده خنثی با ساختاری شبیه به ترکیب شیمیایی زیر Mixture of fatty esters and amide derivatives in hydrocarbone 0.1 با تشکر

  نام :
  ایمیل :
  پیغام :

محصولات مرتبط