• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

An item with the same key has already been added. Key: h2

1

گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

ترکیبات اسید دیسکلر

اسید دیسکلر محلولی شیمیایی جهت رسوب زدایی می باشد.

ترکیبات اسید دیسکلر به دلیل ترکیبی بودن این محصول قابل ارائه نمی باشد.

دیسکلر محصول تولیدی کیمیا تهران اسید می باشد که در بسته بندی های مختلف گالن 20 لیتری ، بشکه 220 لیتری و تانکر 1000 لیتری عرضه می گردد.


برخی از کاربردها:

بعضی از کاربردهای این محصول ممکن است محدود به استاندارهای ملی یا بین المللی باشند. پرکلرواتیلن یکی از حلال های کلره است که خاصیت سمی بودن آن از سایر مشتقات هالوژنه کمتر می باشد. اگر به طریق صحیح با دستگاه ها کارگردد خطر آن از نظر سمی بودن ناچیز و صرف نظر کردنی خواهد بود، چون خاصیت پاک کنندگی خوبی دارد و قابلیت حلالیت آن زیاد است. پارچه های سنتزی و مصنوعی را خراب نمی کند و همچنین بر روی رنگ آنها تاثیری ندارد لذا در حدود 80 درصد از این فرآورده برای انواع و اقسام صنایع لباش شویی بکار می رود. مصرف آن به علت پایین بودن درجه حرارت تبخیر، عدم انحلال در آب، قابلیت جمع آوری مجدد، در خشک شویی مقرون به صرفه می شود.

دیسکلر


An item with the same key has already been added. Key: h2

محصولات مرتبط