• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

sulfuriv5b.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

اسید سولفوریک در کشاورزی

اسید سولفوریک

اسید سولفوریک نقش بسزایی در کشاورزی دارد. یکی از موارد مهم در جذب مواد غذایی توسط درختان از خاک ،ph خاک است .


مقالات مرتبط