• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

An item with the same key has already been added. Key: h2

1

گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

اسید لاکتیک در عضلات چیست ؟

اسید لاکتیک یک ترکیب بی رنگ است که تقریبا توسط تمامی بافت های بدن تولید می گردد و برای فعالیت های بدنی ضروری می باشد. زمانی که اسید لاکتیک تولید شد از طریق جریان خون در تمام بدن به طور دائم گردش می نماید. اسید لاکتیک را هم می توان همانند کراتین به صورت مصنوعی برای مصرف در PLA تولید نمود. با این اوصاف ممکن کردن اسید لاکتیک مسئله ای است که برای هر کسی جای حدس و گمان دارد.


اسید لاکتیک به طور معمول از تخمیر گلوکز که یک کربوهیدرات است و از طریق پروسه گلیکولسیز حاصل می گردد که یک پروسه شیمیایی است که در آن گلوکز با شکسته شدن به اسید pyruvic مبدل شده و دی اکسید کربن، آب و انرژی ATP آزاد می گردد. اگر میزان اسید pyruvic مازاد باشد آن وقت است که اسید لاکتیک تشکیل می گردد.


1. هنگامی که اسید لاکتیک اکسیژن دریافت می کند دوباره به اسید pyruvic جهت استفاده بعدی در بدن مبدل می گردد. اسید لاکتیک توسط خون از عضله منقبض شده به کبد فرستاده می شود و در آنجا دوباره به اسید pyruvic مبدل می گردد و سپس به دی اکسید کربن، آب و اندانسیون تری فسفات.

2. اسید لاکتیک یک محصول ثانوی می باشد که توسط بافت های بدن و علی الخصوص توسط عضلات جهت دستیابی به انرژی به وسیله متابولیزه کردن گلوکز در غیاب اکسیژن تولید می گردد. گلوکز یا از طریق فرم ذخیره شده آن در عضلات تامین می گردد. از این سیستم انرژی رسانی به عنوان سیستم انرژی رسانی غیر هوازی نام می برند.

3. اسید لاکتیک معمولا در طول تمرینات سخت و نفس گیر تشکیل می گردد. مقدار زیاد اسید لاکتیک در عضلات می تواند منجر به گرفتگی عضلانی گردد.

4. اسید لاکتیک با تخمیر لاکتوز قند موجود در شیر باعث ترشی شیر می گردد. همین خاصیت اسید لاکتیک باعث شده از آن به عنوان یک ماده مفید در مقاصد تجاری از قبیل تهیه پنیر، نوشیدنی های غیر الکلی و مواد غذایی دیگر استفاده گردد.

5. اسید لاکتیک در تمرینات با وزنه.

6. هنگامی که فرد به تمرینات سخت و با شدت می پردازد در عضلات درگیر احساس سوزشی می نماید که علت این احساس سوزش بر اثر تجمع زیاد اسید لاکتیک در آن عضلات می باشد.

اسید لاکتیک

7. اگر شدت تمرین از حدی عبور کند که به عضله مورد تمرین اکسیژن به حد کافی نرسد میزان انباشت اسید لاکتیک در آن عضله و جریان خون افزایش خواهد یافت.

8. به خاطر داشته باشید هنگامی که قصد تمرین تا خستگی نهایی را دارید. ناتوانی عضلانی بدون احساس سوزش عضلانی امکان پذیر نمی باشد و اگر به همین منوال ادامه دهید خاطر جمع باشید که عشلاتتان را تا حد خستگی نهایی آن تمرین نداده اید و در سطحی تمرین داده اید که از آن به عنوان سطح پایین تری از اسید لاکتیک نام می برند.

9. تمرین در سطح اسید لاکتیک بدین معنی می باشد که احساس تجمع اسید لاکتیک در عضله مورد تمرین در دو سه تکرار آخر ست بسیار مشهود می باشد.

10. برای اجراء دو تکرار آخر می بایست حداکثر تقلا را به کار بست و به همین دلیل هم هست که اکثر مربیان خصوصی به شاگردانشان می گویند در دو سه تکرار آخر سوزش عضلانی را احساس کن.

11. اجراء مقطعی تمرینات تا سطح خستگی در حقیقت باعث توانایی ایروبیکی می گردد. اجراء تمرینات با شدتی که منجر به تشکیل اسید لاکتیک شود در قیاس با اجراء تمرینات در سطح متوسط خیلی سریع تر باعث افزایش استقامت عضلانی خواهد شد. دلیل آن هم این است که هر چه سطح تمرینات پیشرفت نماید عضله ورزیده تر شده و پروسه تخلیه اسید لاکتیک از بافت ها سریع تر انجام می گیرد و در نتیجه احساس سوزش عضلانی کمتری تجزیه خواهد شد.

12. بهترین راه برای رهایی از اسید لاکتیک در عضله گرفته تداوم دادن به تمرینات و اجراء آن در سطح پایین و آهسته می باشد. اسید لاکتیک با راه رفتن خیلی سریع تر از استراحت کامل از بافت ها خارج می گردد. به دلیل اینکه گردش خون در یک نرخ بالاتر و منظم تری در جریان می باشد.

13. بنابراین روند سرد کردن بدن به گردش خون اجازه می دهد که به گردش خود در عضلات ادامه بدهد و در نتیجه این فرصت به اسید لاکتیک نیز داده می شود که به داخل کبد رفته و در آنجا دوباره به اسید pyruvic تبدیل گردد.

14. در بین ست های سنگین می بایست استراحت کافی انجام داد. البته به قدری که اکسیژن به عضلات فرستاده شد و از تجمع اسید لاکتیک کاسته گردد اگر استراحت کافی در بین ست ها صورت نگیرد. افزایش اسید لاکتیک باعث خواهد شد که یک احساس خستگی و تهوع پس از تمرین به سراغ تان بیاید.

15. با این تفاسیر، برای تمام کردن تمرین دست یابی، سوزش عضلانی به صورت دوره یک خوب تلقی می شود. اما به خاطر داشته باشید که بین ست ها سنگین به اندازه کافی استراحت کنید و از نفس عمیق غافل نشوید. روند مناسب سرد کردن بدن را پس از اجراء یک جلسه تمرین سخت و نفس گیر انجام دهید.


اسید لاکتیک چیست

اسید لاکتیک

اسید لاکتیک یک ترکیب بی رنگ است که تقریبا توسط تمامی بافت های بدن تولید می گردد و برای فعالیت های بدنی ضروری می باشد. زمانی که اسید لاکتیک تولید شد از طریق جریان خون در تمام بدن بطور دائم گردش می نماید، البته در مقدار بسیار ناچیز، اسید لاکتیک را هم می توان همانند کراتین بصورت مصنوعی تولید نمود. لاکتیک بطور معمول از تخمیر گلوکز که یک کربوهیدرات است و اط طریق پروسه گلیکولسیز حاصل می گردد. اسید لاکتیک یک محصول ثانوی می باشد که توسط بافت های بدن خصوصا توسط عضلات جهت دستیابی به انرژی بوسیله متابلیزه کردن گلوکز در غیاب اکسیژن تولید می گردد. گلوکز یا از طریق جریان خون و یا از طریق نحوه ذخیره شدن آن در عضلات تامین می شود. از این سیستم انرژی رسانی به عنوان سیستم غیر هوازی نام برده می شود.

اسید لاکتیک در تمرینات سخت و نفس گیر شکل می گیرد، تجمع زیاد این اسید منجر به گرفتگی عضلانی می گردد. با تخمیر لاکتوز قند موجود در شیر باعث ترشی شیر می شود. همین خاصیت باعث شده که از آن در تولید پنیر، نوشیدنی ها و مواد غذایی دیگر استفاده کرد.

در سیستم انرژی گلیکولیز یا اسید لاکتیک که در غعالیت های بین 1 تا 3 دقیقه برای بدن از ذخایر گلیکوژن تولید انرژی می کند. به هنگام تمرینات ورزشی، گلوکز یا قند خون، مورد استفاده و سوخت و ساز سلول های عضلات قرار گرفته و به یک ماده شیمیایی به نام پیرووات تبدیل می شود. زمانی تبدیل می کند که ورزش به آرامی انجام گیرد، اکسیژن کافی ره راحتی در دسترس سلول قرار گرفته و دی اکسید کربن نیز از طریق شش ها از بدن خارج می شود. یعنی هنگامی که بدن مقدار زیادی اکسیژن دارد، پیرووات به یک مسیر هوازی فرستاده می شود تا برای تولید انرژی بیشتر مجددا تجزیه شود.


اسید لاتیک در مواد غذایی

افزایش ارزش غذایی، کنترل عفونت روده ای، بهبود هضم لاکتوز، کنترل برخی از انواع سرطان و کنترل سطح کلسترول سرم بعضی از مواردی است که از رشد و عملکرد باکتری ها در تولید مواد غذایی نشأت می گیرد. در انتخاب فرهنگ برای تولید یک مزیت خاص، لازم است نه تنها تنوع گسترده ای در میان گونه های باکتری های اسید لاکتیک بلکه در میان گونه های باکتری های اسید لاکتیک بلکه در میان گونه های درون گونه های خاص مورد توجه قرار گیرد. با استثنای احتمالی بهبود استفاده از لاکتوز توسط افرادی که مالودرمانی لاکتوز دارند، هنوز نمیتوان ادعای سلامتی برای باکتری های اسید لاکتیک ایجاد کرد.

از اسید لاکتیک در تولید لبنیات و بخصوص پنیر و همچنین ترشیجات و نوشابه ها استفاده می گردد.

برای تنظیم ph و ماده نگهدارنده و طعم دهنده در محصولات غذایی به کار می رود.

اسید لاکتیک


قیمت خرید و فروش اسید لاکتیک

برای دریافت اطلاعات تکمیلی و همچنین قیمت روز محصول اسید لاکتیک با بخش فروش تماس حاصل فرمایید.


از بین بردن اسید لاکتیک

آب رسانی کافی به بدن :

اسید لاکتیک قابلیت حل شدن در آب را دارد بنابراین هر چه

آب بیشتری به بدن برسد، احتمال سوزش عضلات حین تمرینات پر فشار کاهش می یابد. زمانی که احساس تشنگی کردید نشان دهنده این است که بدن شما در مرحله کمبود آب بوده است.

نفس عمیق :

یکی دیگر از دلایل سوزش عضلات در هنگام تمرینات کمبود میزان اکسیژن در بدنتان می باشد. با توجه به نحوه تنفس خود در تمرین، سعی کنید از طریق بینی نفس کشیده سپس از طریق دهان تنفس خود را خارج کنید. انجام این عمل باعث انتقال اکسیژن به ماهیچه ها شده و از تولید اسید لاکتیک جلوگیری می کند.

تمرینات با فراوانی زیاد :

هرچه شما از لحاظ فیزیکی‌ آماده تر باشید بدن میزان کمتری گلوکز خواهد سوزاند و بنابراین اسید لاکتیک کمتری نیز تولید خواهد شد.شما باید در طول هفته چندین جلسه تمرینی داشته باشید اما از طرفی‌ نیز باید در هفته حداقل ۱-۲ روز را به عضلات خود استراحت دهید تا کاملا ریکاوری شوند.به تدریج میزان شدت تمرینات خود را افزایش دهید.برنامه ای را طراحی کنید که به تدریج مدت زمان تمرین یا تعداد تکرار‌ها را افزایش دهد.این امر باعث خواهد شد که فرایند شروع تولید اسید لاکتیک در عضلات دیرتر شروع شود.

فعال باشید :

بعد از تمرینات خود استراحت داشته باشید اما در مجموع یک زندگی‌ فعال را در پیش گیرید.عضلات نیازمند فعالیت و همچنین اکسیژن و آب هستند تا سالم بمانند.اگر در برخی‌ مواقع احساس سوزش در عضلات خود دارید نیازی به نگرانی نمی‌باشد.وجود اسید لاکتیک در مقادیر اندک برای بدن شما ضرری ندارد و حتی ممکن است تاثیرات مثبتی نیز روی متابولیسم بدن شما داشته باشد.

مصرف اسید چرب :

مصرف مناسب مواد غذایی سرشار از اسید‌های چرب به بدن در تجزیه گلوکز کمک می‌کند که فرایندی ضروری برای تولید نرمال انرژی در بدن می‌باشد.این امر نیاز بدن به تولید اسید لاکتیک در طول فعالیت‌های شدید را محدود می‌کند و باعث میشود تا شما برای مدت زمان بیشتری به تمرین خود ادامه دهید.اسید‌های چرب ضروری را میتوانید از ماهی‌‌های آب‌های سرد نظیر سالمون، تن و خال مخالی، از آجیل‌ها و دانه‌ها نظیر گردو و بذر کتان و از روغن‌های گیاهی نظیر روغن ذرت، آفتابگردان و سویا تامین کنید.اسید‌های چرب همچنین باعث کاهش التهابات نیز میشوند که میتواند در کاهش خستگی‌ عضلات در روز‌های بعد از تمرین کمک کننده باشد.


An item with the same key has already been added. Key: h2

محصولات مرتبط