• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

lactic3b.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

باکتری اسید لاکتیک

باکتری اسید لاکتیک کلاد و باکتری گرم-مثبتی است از نوع سیتوزین کم که در مقابل اسیدها ضعیف هستند. این باکتری ها معمولا رادهای غیر هوازی و غیر هاگزا و در کل کوکسی یا باسیلی هستند. این باکتری ها براساس دگرگشت و مشخصات فیزیکیشان دسته بندی می شوند. این باکتری ها در گیاهان بیشتر به عنوان تجزیه کننده ها حضور دارند و در کل محصولات دارای لاکتیک اسید را تجزیه می کنند و طی فرآیند تخمیر کربوهیدرات ها لاکتیک اسید را به عنوان محصول نهایی تولید می کنند.


موارد استفاده از باکتری های اسید لاکتیک :

گروه عمده ای از باکتری های اسید لاکتیک به ویژه لاکتوباسیل ها ضمن فواید متعدد تکنولوژی و توانایی بالقوه در ایجاد عطر و طعم قادر به بقا و رشد در سیستم گوارشی انسان بوده و اثرات مفیدی بر سلامتی مصرف کنندگان دارند. این گونه میکروارگانیسم هایی که چنین ویژگی داشته باشند تحت عنوان پروبیوتیک تعریف می شوند. امروزه با توجه به آگاهی و تمایل روزافزون مصرف کنندگان به خرید محصولات سالم تر و مفیدتر، توسعه فراورده های پروبیوتیکی در صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است در این میان محصولات لبنی حامل های بسیار مطلوبی برای پروبیوتیک ها محسوب می شوند امروزه شیرهای تخمیری مانند ماست بیشترین فراورده های لبنی حاوی باکتری های پروبیوتیک را تشکیل می دهند. البته دیگر فراورده ها مانند شیر شیرین شده، پنیر، بستنی و شیر خشک را نیز می توان به عنوان حامل بکار برد. یکی از مزایای عمده استفاده از فراورده های شیری غیر تخمیری عدم وجود محصولات نهایی تخمیر در محیط می باشد که بر بقا پروبیوتیک ها تاثیر منفی می گذارند. در مرحله انتخاب سوش های میکروبی علاوه بر ویژگی پروبیوتیکی نکات مهم دیگری مانند تناسب میکروارگانیسم برای رشد و فرآوری در یک کشت تغلیظ شده، رشد و بقا در محصولات تولیدی و تاثیر آنها بر ویژگی های حسی را نیز باید مورد توجه قرار داد. قابلیت بقا معمولا برای فرا ویژگی بهینه به عنوان پیش نیاز در نظر گرفته می شود، به این دلیل تضمین کیفیت فراورده های پروبیوتیکی اغلب بر اساس تکنیک های شمارش زنده صورت می گیرد. عوامل متعددی مانند ویژگی های سوش های میکروبی ماتریکس غذایی، دما اثر متقابل میکروارگانیسم ها بر زنده مانده پروبیوتیک ها تاثیر می گذارد. مواد مورد استفاده در بسته بندی و شرایط نگهداری فراورده ها اهمیت زیادی در کیفیت نهایی محصول دارند. پری بیوتیک ها نیز ممکن است نقش مطلوبی در ثبات پروبیوتیک های انتخابی داشته باشند از سویی دیگر با توجه به ضرورت بقا پروبیوتیک ها در دستگاه گوارشی انتخاب سوش ها بر اساس مقاومت به شرایط اسیدی و غلظت زیاد اسیدهای صفراوی انجام می گیرد.


اثر باکتری تولیدکننده اسید لاکتیک (LAB) و اوره بر ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی علوفه کامل جو :

این آزمایش به منظور بررسی اثر باکتری تولید کننده اسید لاکتیک و اوره بر ترکیب شیمیایی، ارزش غذایی و ویژگی های مایع شکمبه علوفه کامل جو سیلو شده انجام گردید. در یک طرح کاملا تصادفی و به صورت چرخشی، چهار گوسفند نر سافولک مورد استفاده قرار گرفت.

محلول LAB به میزان 2 لیتر بر هر تن گیاه تر جو ( با 35% ماده خشک) و اوره به میزان چهار کیلوگرم به هر تن ماده خشک (با 55% ماده خشک)، افزوده و به مدت 60 روز سیلو شد. سیلاژهای با ماده خشک کم، ph پایین تر، قندهای محلول در آب باقی مانده، ازت آمونیاک، اسید لاکتیک و اتانول بیشتر و نسبت لاکتات به استات بالاتری داشتند. LAB موجب افزایش اسید لاکتیک و نسبت بالاتر لاکتات به استات گردید. قابلیت هضم ماده خشک (p<0.001)، ماده آلی (p<01/0)، دیواره سلولی (p<0.05)، دیواره سلولی بدون همی سلولز (p<01/0) و ازت کل (p<01/0)، با افزودنی ها افزایش معنی داری نشان دادند. میانگین غلظت ازت آمونیاکی و ph شکمبه با سیلاژهای دارای اوره، به طور معنی داری (p<0.05) افزایش یافت. میزان پروپیونات شکمبه با سیلاژهای دارای LAB به طور معنی داری (p<01/0) بالاتر از سیلاژهای دارای اوره بود. نتایج نشان می دهد که افزودن LAB به میزان دو لیتر به هر تن علوفه کامل جو با حدود 35 درصد ماده خشک، موجب بهبود تخمیر و ارزش غذایی گردیده است.


ترخینه منبع باکتری های اسید لاکتیک پروبیوتیک :

ترخینه ماده اولیه در تهیه سوپ سنتی در نواحی کوهستانی غرب ایران است. این ماده متشکل از بلغور گندم خیسانده در دوغ گوسفندی است. بومیان منطقه از ترخینه به دلیل خواص درمانی استفاده می کنند. با توجه به مراحل عمل آوری ترخینه به نظر می رسد منبع مناسبی از باکتری های اسید لاکتیک مفید با خواص پروبیوتیکی باشد. هدف از این تحقیق جدا کردن باکتری های اسید لاکتیک از ترخینه و بررسی امکان کلونیزاسیون آنها در سیستم گوارشی و توانایی کاهش کلسترول محیط کشت است. نمونه های ترخینه در محیط MRS broth کشت و کلنی باکتری های اسید لاکتیک با روش کشت خطی ایزوله شدند. جهت بررسی امکان کلونیزاسیون ایزوله ها در سیستم گوارشی، مقاومت در شرایط اسیدی ph=2.5، املاح صفراوی 0.3% بررسی شد. جذب و کاهش کلسترول محیط کشت حاوی 300 میکروگرم بر میلی لیتر کلسترول با روش o-phethalaldehyd تعیین شد. 26 سویه لاکتوباسیلوس از ترخینه تازه (T1-T6) جدا و سویه های، T5، T4، T11 توانایی بقا در شرایط اسیدی و رشد در حضور املاح صفراوی را داشتند. تنها سویه T4 توانایی جذب بالای 200 میکروگرم بر میلی لیتر کلسترول محیط کشت را نشان داد. اگر چه سویه های T23، T7 به املاح صفراوی بوده و از توانایی جذب کلسترول محیط کشت به ترتیب 297 و 217 میکروگرم بر میلی لیتر کلسترول برخوردار می باشند. اگرچه مقاومت این دو ایزوله در شرایط اسیدی کمتر از حد آستانه است. نتایج نشان می دهد ترخینه منبع غنی از باکتری های اسید لاکتیک مفید می باشد. این باکتری ها بنا بر ویژگی های رشدی و مقاومت در شرایط گوناگون می توانند در صنایع غذایی مختلف توانند استفاده شوند.


کلمات کلیدی :

اسید لاکتیکاسید لاکتیک در عضلات اسید لاکتیک چیست اسید لاکتیک در ورزشپنیر لاکتیکیمخمرساکارزخواص قره قروتمخمر نانتخمیر چیستخستگی اسید صنعتی باکتری های اسید لاکتیکفروش اسید لاکتیکقیمت اسید لاکتیک - ویتامین ب1


محصولات مرتبط