• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

tetraaa1.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

تتراکلرواتن

خشک شویی ها برای برداشتن لکه روی لباس ها از اصول انحلال پذیری استفاده می کنند.


در دو مرحله :

ابتدا لکه توسط یک جسم نرم کننده شل می شود و بعد با فشار زیاد برداشته می شود. حلال مناسب باید به حدی نا قطبی باشد که بتواند ذره های ریز روغن و چربی موجود در رشته های لباس را در خود حل کند. این ماده حلال مناسبی برای برداشتن لکه های روغن و گلیسیرین است. اشتغال نا پذیری، فرار بودن و امکان استفاده دوباره از خصوصیات تتراکلرواتن هست. بازیابی حلال از طریق تقطیر مخلوط روغنیc2cl4 انجام میشود. در این عمل با افزایش دما حلال تبخیر و بخارهای آن جمع آوری می شود و باقی مانده چربی ها دور ریخته می شود.

البته استفاده بیش از حد موجب کاهش کارایی تترا کلرواتن می شود و لکه های روغن و چربی را روی لباس ها بر جا می گذارد. این ماده سلامتی را به خطر می اندازد، به همین دلیل کارگرهای خشک شویی ها نباید در هوایی با بیش از 200ppm تتراکلرو اتن فعالیت کنند.


پرکلرواتیلن - پرکلرواتیلن چیست - فروش پرکلرواتیلن - قیمت پرکلرواتیلن - فروش پرکلرواتیلن-پرکلرپلی اتیلن - تتراکلرواتیلن - قیمت تتراکلرواتیلن-قیمت تتراکلرواتیلن - تتراکلرواتن


محصولات مرتبط