• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

takhmirb.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

تخمیر چیست ؟

تخمیر پدیده ای است ناشی از مجموعه فعالیت های زیستی که در آن ترکیبات آلی دارای مولکول های بزرگ به ترکیبات دارای مولکول های کوچک تر و ساده تر شکسته و تجزیه (کاتابولیسم) شده از فرآیند آن علاوه بر ایجاد ترکیبات آلی ساده تر، دی اکسید کربن و انرژی نیز آزاد می گردد.


با بیان دیگر تخمیر تجزیه ناقص بعضی از متابولیت ها ( ترکیبات آلی) به ترکیبات ساده تر همراه با انرژی توسط عامل تخمیری است. در گیاهان تخمیر بیولوژیکی تنها تخمیر الکلی نبوده، ممکن است با کمی تخمیر لاکتیک نیز همراه باشد، برخی از سازواره های حیاتی مانند قارچ های میکروسکوپی نیز قادر به تخمیرهایی مانند تخمیرهای سیتریک و اکسالیک روی قندهای شش کربنی و تخمیر استیک روی الکل اتیلیک و غیره هستند. باکتری ها عامل انواع دیگری از تخمیر در طبیعت هستند. تخمیر بوتیریک سلولز لاشه برگ ها و تجزیه آنها که سبب افزایش ترکیبات آلی خاک می شود و هم چنین تخمیرهای تعفنی مواد آلی توسط باکتری ها صورت می گیرد.


کلمات کلیدی :

اسید لاکتیکاسید لاکتیک در عضلات اسید لاکتیک چیست اسید لاکتیک در ورزشپنیر لاکتیکیمخمرساکارزخواص قره قروتمخمر نانتخمیر چیستخستگی اسید صنعتی باکتری های اسید لاکتیکفروش اسید لاکتیکقیمت اسید لاکتیک - ویتامین ب1


محصولات مرتبط