• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

zeyton-b1.jpg
zeyto-b.jpg

12

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

روغن های شیمیایی

روغن دسته ای از مایعات است که اغلب با آب مخلوط نمی شوند و به دلیل آنکه چگالی آنها کمتر از آب است، روی آب شناور می ماند.


روغن های شیمیایی


روغن دسته ای از مایعات است که اغلب با آب مخلوط نمی شوند و به دلیل آنکه چگالی آنها کمتر از آب است، روی آب شناور می ماند. اصولا روغن به چربی اطلاق می شود که در دمای اتاق معمولا به حالت مایع باشد. روغن ها همچون چربی ها متشکل از تری گلیسرید، مونو گلیسرید و مقداری هم دی گلیسرید می باشند. از آنجا که روغن حاوی مقدار زیادی چربی اشباع نشده است در دمای اتاق مایع می باشد. روغن ها انواع مختلفی دارند:

روغن های شیمیایی

روغن های بهداشتی

روغن های خوراکی

و......


محصولات مرتبط