• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

S26.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

سودپرک جامد

کیمیا تهران اسید عرضه کننده سود پرک، کاستیک سودا، کاستیک سودا مایع

سالانه در جهان چیزی حدود60 میلیون تن سود پرک تولید می شود این امر نشان دهنده این است که این محصول شیمیایی کاریرد فراوانی در صنایع مختلف دارد.سود سوزآور یک ترکیب سدیم دار است و به شدت واکنش دهنده است. کاستیک سودا در ابتدا به شکل مایع یا سود مایع کاستیک نام دارد. خلوص سود مایع 50 درصد بوده و از لحاظ فیزیکی بی بو و بی رنگ است. سود سوزآور مایع ماده ای ناپایدار است که اگر در معرض هوا قرار گیرد گاز کربنیک محیط اطراف خود را جذب کرده و کربنات سدیم که ماده ای جامد است تشکیل می شود. برای تولید سود پرک جامد باید سود مایع را طی فرایندی شیمیایی تبخیر کرد و خلوص آن را افزود. البته این فرایند باید در شرایط خاصی صورت گیرد زیرا در غیر این صورت گاز دی اکسید کربن وارد پروسه تولید شده و کربنات سدیم تشکیل می گردد.

سود پرک جامد چیست ؟

سود جامد به شکل های مختلفی تولید می شوداز جمله : سود پرک 99 درصد، سود کاستیک گرانول، کاستیک سودا پودری که از نظر ساختاری تفاوتی با هم نداشته و تنها از لحاظ ظاهری


مقالات مرتبط