• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

sod18b.gif

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

سود سوز آور در جدول


جهت سود سوز آور به صورت پرک و مایع (سود مایع) با بهترین کیفیت و بهترین قیمت و تحویل هر یک از شهر های ایران با شرکت کیمیا تهران اسید تماس حاصل فرمایید.

02133703710 داخلی 102 و 103.

سود سوز آور با فرمول شیمیایی NaOH دارای نام های تجاری سود کاستیک، سود پرک، کاستیک سودا، هیدروکسید سدیم به صورت سود پرک 98 درصد و سود مایع 55 درصد می باشد.