• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

An item with the same key has already been added. Key: h2

1

گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

سود کاستیک گرانول

کیمیا تهران اسید عرضه کننده سود پرک 99درصد و سود کاستیک گرانول و سود مایع 50 درصد با کیفیتی بسیار بالا و قیمتی مناسب و تحویل در محل

سود کاستیک گرانول و سود پرک ماده اساسی در اکثر صنایع تولید و خدماتی هستند. از آنجایی که هرگونه تولید صنعتی با خود آلودگی هایی به همراه داشته که این آلودگی ها موجب کاهش راندمان تولید می شود بنابراین باید برای رفع این آلودگی ها که ضررهای اقتصادی زیادی را متوجه صاحبان صنایع می کند از مواد شوینده قوی و اقتصادی استفاده کرد. سود پرک یا سود جامد کاستیک یا سود گرانول به عنوان بهترین ماده در این زمینه به شمار می آید.

سود کاستیک گرانول یا سود پرک در غلظت های متفاوت یک ماده چربی زدا و رسوب بر و پاک کننده بسیار قوی می باشد که قادر به از بین بردن هر گونه آلودگی های صنعتی و خانگی است. از طرفی استفاده از محلول سدیم هیدروکسید یا هیدروکسید سدیم از نظر اقتصادی بسیار به صرفه بوده و ماده شوینده ای ارزان تر و بهتر از آن در این زمینه وجود ندارد. سود کاستیک مایع در مجتمع های پتروشیمی تولید شده و ماده اولیه در تولید این محصول نمک صنعتی می باشد که طی فرایندهای شیمیایی سدیم آن جدا شده سپس هیدروکسیده می شود تا سود سوزآور مایع بدست بیاید. خلوص سود مایع 50 درصد است و در ظروف 220 لیتری نگه داری می گردد و خلوص سود پرک 98 درصد می باشد.

ماده اولیه در تولید سود کاستیک جامد یا سود سوزآور پرک سدیم هیدروکسید مایع است که با افزایش غلظت آن تا 97 الی 99 درصد سود جامد کاستیک تولید می شود. سود سوزآور جامد در رم های مختلفی به تولید می رسد که عبارت هستنداز : سود کاستیک گرانول، هیدروکسید سدیم، کاستیک سودا پودری.


An item with the same key has already been added. Key: h2