• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

sitrat1.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید

سیترات پتاسیم

فرمول شیمیایی

C6H5O7.3K

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

866-84-2

شماره استاندارد بین المللی

PLB750

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

N

p to m

12.5234

دانلود آنالیز :
دانلود دستورالعمل :
دانلود کاتالوگ :

HR

3

چگالی نسبی

1.98

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

306.41

توضیحات

سیترات پتاسیم چیست ؟

مشخصات محصول سیترات پتاسیم :

• نام شیمیایی : سیترات پتاسیم.

• اسامی مترادف با سیترات پتاسیم : پتاسیم سیتراتPotassium citrate، tripotassium citrate.

• فرمول مولکولی : C6H5K3O7.

سیترات پتاسیم

موارد مصرف و کاربرد سیترات پتاسیم

1. ضد سنگ های ادراری یا قلیایی کننده ادرار یا قلیایی کننده ادرار ( در درمان سنگ های سیستینی یا اوراتی یا پیشگیری از آنها. بزرگسالان : در موارد کمی خفیف تا متوسط سیترات ادرار، ابتدا مقدار 8.1 گرم سه بار در روز همراه با غذا مصرف می شود. در موارد کمی شدید سیترات ادرار ابتدا مقدار 16.2 گرم سه بار در روز همراه با غذا یا طی 30 دقیقه بعد از غذا یا قبل از خواب، یا 62.1گرم چهار بار در روز همراه با غذا یا طی 30 دقیقه بعد از غذا یا قبل از خواب مصرف می شود. حداکثر مقدار مصرف 8.10 Potassium citrate است.

2. به عنوان قلیایی کننده سیستمیک، قلیایی کننده ادرار و ضد سنگ های ادراری همراه با اسید سیتریک.

3. به عنوان قلیایی کننده ادرار و ضد سنگ های ادراری همراه با سیترات سدیم.

4. به عنوان بافر خنثی کننده اسید معده (پیش از بیهوشی برای کاهش خطر پنومونی ناشی از آسپیراسیون اسید در بیمارانی که در معرض خطر قرار دارند).

بسته بندی سیترات پتاسیم

کیمیا تهران اسید سیترات پتاسیم را در کیسه های 25 کیلوگرمی موجود دارد.

این مطلب توسط شرکت کیمیا تهران اسید جمع آوری گردیده است.

سایت : www.tacid.ir

  • نام :
    ایمیل :
    پیغام :