• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

An item with the same key has already been added. Key: h2

1

گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

کود

هرگونه مواد طبیعی و یا غیر طبیعی که معمولا بخاطر مواد مفیدی که در آن وجود دارد در کشاورزی برای تقویت خاک مزرعه از آن استفاده می کنند.


دسته بندی کودها

برای اینکه خاک از لحاظ مواد غذایی متعدد دچار کمبود نباشد استفاده از کود بسیار مفید خواهد بود.

کودها به چند دسته تقسیم می شوند:

شیمیایی، آلی یا ارگانیک، بیولوژیک، زیستی

تولید کودهای شیمیایی در کشاورزی و زیاد کردن تولید محصولات زراعی انقلابی را به وجود آورده است.با گذشت زمان تولید این نوع کودها افزایش یافت و علاوه براینکه این کودها باعث ازدیاد محصول می گردد. باید این موضوع را نیز در نظر داشت که، این کودها صدمات زیادی را به خاک، موجودات زنده و اکوسیستم وارد می کنند. ترکیب شیمیایی و درصد خلوص کودهای مختلف حاوی یک عنصر، بسیار متفاوت هستند. این تفاوت ها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کود دهی و اثر بخشی کودها تاثیر بسیار مهمی دارند. بنابراین شناخت کافی از انواع کودهای شیمیایی قبل از انتخاب و یا مصرف آنها ضرورت دارد. کودهای شیمیایی به دو دسته که برخی جز عناصر پر مصرف گیاه یا ماکرو المنت و برخی نیز جز عناصر کم مصرف گیاه می باشد تقسیم می شود.

عناصر پر مصرف : ازت، فسفر، پتاس، کلسیم، منیزیم

عناصر کم مصرف : آهن، روی، منگنز، مس، بور

کود سولفات آمونیوم

این کود 21 درصد ازت و 24 درصد گوگرد دارد و اسید زا بوده و بهترین کود برای شرایط خاک های ایران است. کود سولفات آمونیوم به دلیل پایین بودن درصد ازت آن نسبتا گران است. کود نیترات آمونیوم از کودهای مهم دیگر است که از ترکیب آمونیاک و اسید نیتریک تولید می شود. ویژگی این کود آن است که دارای هر نوع منبع ازتی گیاه یعنی نیترات و آمونیوم است. و یکی از معایب این است که به راحتی رطوبت هوا را جذب می کند و دانه های کود بهم چسبیده و تشکیل کلوخه می دهند و دیگر اینکه اشتعال زا است، یعنی اینکه اگر ضربه یا فشاری به کود وارد شود آتش می گیرد و مشکل آتش سوزی به وجود می آید.


کلمات کلیدی

کود - کود شیمیایی - کود ارگانیک - سولفات - کشاورزی ارگانیک - فروش سولفات آمونیوم - قیمت سولفات آمونیوم


An item with the same key has already been added. Key: h2

محصولات مرتبط